Yaşlı ve malule seyahat avantajı

Yönetmelikle, 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında ücretsiz veya indirimli yolcu taşıma hizmeti verecek toplu taşıma araçlarının belirlenmesi, toplu taşıma hizmetinin kapsamı ve bu hizmetlerden ücretsiz veya indirimli yararlanmaya ilişkin usul ve esaslar düzenledi.

Buna göre, 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık bağlananlar, eşleri, anne ve babaları ile evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları ücretsiz seyahat hakkından yararlanacak.

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun ilgili hükümleri uygulanarak, aylık bağlanmasını gerektiren haller kapsamında, "hayatını kaybedenlerin, harp veya vazife malulü sayılanlardan aylık almakta iken hayatını kaybedenlerin, harp veya vazife malulü sayılmaları sebebiyle aylık almakta olanların, harp veya vazife malulü sayılmaları sebebiyle aylık almakta iken, sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam etmekle birlikte veya 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesine göre sigortalı olmayı gerektiren bir işte çalışmaya başlamış olmakla birlikte bu aylıkları kesilmesi gerekmeyenlerin", kendileri, eşleri, anne ve babaları ile evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları ücretsiz seyahat hakkından faydalanacak.

5434 sayılı Kanunun mülga 45'inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47'nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen haller kapsamında, "hayatını kaybedenlerin, harp veya vazife malulü sayılanlardan aylık almakta iken hayatını kaybedenlerin, harp veya vazife malulü sayılmaları sebebiyle aylık almakta olanların, harp ve vazife malulü sayılmaları sebebiyle aylık almakta iken, sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam etmelerinden veya 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamalarından dolayı aylıkları kesilenlerin, kendileri, eşleri, anne ve babaları ile evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları da bu haktan yararlanacak.

     

3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki hizmetleri sebebiyle vatani hizmet tertibinden aylık bağlananların kendileri, eşleri, anne ve babaları ile evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları, 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanuna göre aylık bağlananların kendileri, engelliler için sağlık kurulu raporuyla yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşlarının kendileri ve ağır engellilerin ise kendileri ile birlikte birden fazla olmamak üzere beraber seyahat ettikleri refakatçileri ücretsiz seyahat edebilecek.

ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT HAKKI     

Türk vatandaşı 65 yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının şehiriçi hatları ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz, demiryolları ve denizyollarının şehirlerarası hatlarından ise 50 indirimli yararlanacak.

Toplu taşıma araçlarının ait olduğu kurum ve kuruluşlar, belediyeler, belediyeler tarafından kurulan şirketler, birlikler, müessese ve işletmeler, altmış yaş ile altmış beş yaş arasında bulunan kişilerin toplu taşıma araçlarından ücretsiz veya indirimli olarak yararlanmasını sağlayabilecek.

Ücretsiz veya indirimli seyahat hakkıyla ilgili, bedelsiz olarak verilecek seyahat kartının kullanımına ilişkin esasların da düzenlendiği yönetmelikle, 7 Mayıs 1995 tarih ve 22286 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca Aylık Bağlananlara Verilecek Tanıtım Kartları ve Ücretsiz Seyahat Kartları Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik uyarınca verilmiş kartlar, yeni yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerli olacak. 2 Ağustos 2013'ten önce yetim aylığı alan ve ücretsiz seyahat hakkı bulunanların, ücretsiz seyahat hakkı, bu aylıkları almaya devam ettikleri müddetçe saklı kalacak.

AA

Kaynak.www.taraf.com.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Bitnami banner
Bitnami