Ulaştırma Konusunda Avrupa Birliği’nden İtiraf Gibi Rapor!

Avrupa Komisyonu’nun yaptırdığı “AB ile Türkiye Cumhuriyeti arasında bir anlaşmanın ekonomik etkileri üzerine bir çalışma” başlıklı araştırmanın sonuçları, “tam serbestleşme” halinde Türkiye ile AB arasındaki ticaretin 3,5 Milyar Euro artacağı ve 39 bin kişiye ilave istihdam yaratılacağını ortaya koydu.

UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Kotaların kaldırılmasıyla hem Türkiye hem de AB ekonomisinin kazanç elde edeceğini savunan ve bu yönde birçok girişimde bulunan Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin söylemlerinin doğruluğunu kanıtlar nitelikteki Komisyon raporu, Gümrük Birliği revizyon görüşmeleri öncesinde ülkemiz adına tarihi bir önem taşıyor. Avrupa Birliği Komisyonunun dışında da yine UND’nin geçmiş dönemde yaptırdığı araştırmaların ışığında, AB Ülkeleri ve Türkiye’nin ithalat ve ihracattaki toplam kazancının en az10 Milyar Euro olacağını öngörüyoruz.” dedi.

 

Avrupa Komisyonu’nun Ulaştırma ve Hareketlilik Genel Müdürlüğü tarafından bağımsız bir konsorsiyuma yaptırılan ve “AB ile Türkiye Cumhuriyeti arasında bir anlaşmanın ekonomik etkileri üzerine bir çalışma” başlıklı araştırma ile ülkemizde kayıtlı karayolu taşımacılık firmalarına AB ülkeleri tarafından uygulanan kota kısıtlamalarının kaldırılması için “Türkiye-AB arasında ayrı bir karayolu taşımacılığı anlaşmasının imzalanması” seçeneği bilimsel olarak analiz edildi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Türkiye’nin ihracatının ve uluslararası karayolu yük taşımacılığı sektörünün gelişimini engelleyen ve yaşanan sorunların temelini oluşturan “Kota Engelleri” konusunu Avrupa Komisyonu gündemine taşırken, 2016 yılının başında başlatılması beklenen “Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi Müzakereleri” öncesinde Komisyon tarafından açıklanan rapor; kotaların sadece ülkemiz ekonomisine değil aynı zamanda Avrupa Birliği ekonomisine de zarar verdiğini tüm çıplaklığı ile gözler önüne serdi.

“Tam Serbestleşme” ile Birlikte Maliyetler Azalıyor, Türkiye’nin İhracatı Artıyor

Komisyon tarafından açıklanan raporun sonuçlarına göre; Türkiye ile AB arasındaki karayolu yük taşımacılığı hizmetinin serbestleştirilmesi ilişkin 4 ana senaryodan biri olan “tam serbestleşme” sağlanması durumunda Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Ticaret’te 3,5 Milyar Euro’luk artış yaşanacak. Türkiye’nin AB’ye yapacağı ihracat 1,9 Milyar Euro artarken, AB’nin Türkiye’ye İhracatı ise 1,6 Milyar Euro yükseliş kaydedecek.  

Türkiye’nin yüzde 2,7’lik büyüme payında, ihracatın yüzde 1,77’lik payı dikkate alındığında bu kazanımın büyük önem taşıdığına dikkat çeken UND, araştırmanın ışığında söz konusu yaptırımlarla sekteye uğrayan en önemli sektörlerin yüzde 37 ile tekstil ürünleri, yüzde 28 ile makine aksamları olduğuna dikkat çekti. Sekteye uğrayan diğer sektörlerin sıralaması, yüzde 13 ile metal ürünleri, yüzde 8 ile gıda ürünleri ve tarım ürünleri, yüzde 8 ile kimyasal ürünler ve son olarak yüzde 6 ile diğer sektörler olarak devam ediyor.

“Tam serbestleşme”, Türkiye’ye ek 25 bin kişi, AB’ye de ek 14 bin kişilik istihdam sağlayacak.

Azalan maliyetler ile birlikte satış fiyatı düşen ürünler ile AB tüketicisi yılda 145 Milyon Euro tasarruf edecek. Taşıma maliyetlerindeki düşüş sonucunda Türk taşımacılarının Avrupa’ya yapacağı sefer sayısında yüzde 11 artış ile 40 bin ilave sefer gerçekleşecek, gidiş-dönüş yaklaşık 200 milyon Euro ilave hizmet ihracatı yapılarak döviz kazandırılacak.
 

AB Kotaları, Türkiye’deki Yerleşik AB Firmalarını da Vuruyor 

2007 yılında % 60 civarında olan AB payı, ihracatımızda bugün % 43’e indi. Türkiye’nin Avrupa’ya olan ihracatının %50’sinin Türkiye’de yerleşik Avrupa Birliği sermayeli firmalar tarafından yapıldığı gerçeği göz önüne alındığında, bu düşüşteki en büyük zararı, AB firmaları gördü.

Raporun “tam serbestleşme” projeksiyonuna göre; gayri safi yurtiçi hasılada yaratılacak 2,3 milyar Euro’luk ilave verimin, 0,15 Milyar Euro’luk kısmından özellikle tekstil, kimya ve makine sanayilerindeki çoğunluk hissesi AB firmalarında olan İşletmeler yararlanacak.

Komisyon Raporu, Gümrük Birliği Müzakereleri Açısından Tarihi Sonuçlar İçeriyor

UND Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Çetin Nuhoğlu, Türkiye ile AB gümrük bölgesinde sanayi mallarının gümrük vergisi ve eş etkili vergiler ile miktar kısıtlamaları ve eş etkili tedbirlere tabi olmadan serbestçe dolaşmasını sağlamayı amaçlayan Gümrük Birliği’nin, AB üye ülkelerince Türk taşımacılara uygulanmakta olan “geçiş belgesi kotaları” yüzünden etkin işlemiyor olmasının hem Avrupa Birliği, hem Türkiye ekonomileri için yol açtığı sıkıntıların artık Avrupalı dostlarımız tarafından da kabul edildiğine dikkat çekti.  

Dünya Bankası tarafından 2014 yılının Mayıs ayında açıklanan “Türkiye-AB Gümrük Birliği Değerlendirmesi”nin de bu gerçeği teyit ederek; “Karayolu kotalarının, Türkiye-AB ticaretinin potansiyelinin altında gelişmesine neden olduğunun” açıkça ifade edildiğini hatırlatan Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Çetin Nuhoğlu, şunları söyledi:

Avrupa Komisyonu adına Ulaştırma ve Hareketlilik Genel Müdürlüğü tarafından geçen yılın sonunda tamamlanan bu çalışma da, benzer bir sonuç ile UND’nin uzun süredir Türkiye ve AB kamuoyu gündemine taşıdığı bu sorunu çarpıcı şekilde ortaya koymaktadır. 28 AB üye ülkesinin 24’ü tarafından Türk plakalı araçlara getirilen kota kısıtlamalarının, özellikle ihracatımızdaki genel artış trendine rağmen AB’ye ihracatımızın genel ihracatımızdaki payının son 10 yılda % 60’lardan % 43’lere indiği dikkate alındığında, yol açtığı zararlar farklı kaynaklardan rakamlarla teyit edilmektedir. Avrupa Birliği Komisyonunun dışında da yine UND’nin geçmiş dönemde yaptırdığı araştırmaların ışığında, AB Ülkeleri ve Türkiye’nin ithalat ve ihracattaki toplam kazancının en az 10 Milyar Euro olacağını öngörüyoruz.” dedi.

2016 başında yeni baştan müzakere edilmeye hazırlanan Türkiye-AB Gümrük Birliği müzakereleri, işte bu nedenle her iki paydaş için kritik önem taşımaktadır. Sadece Türk taşımacılarının değil, Türkiye ihracatının ve ekonomisinin destekçisi olan UND olarak Gümrük Birliği’nin halihazırda sağladığı avantajların hayata geçirilmesi için tüm kesimlerden destek bekliyoruz. Kotaların kaldırılmasıyla hem Türkiye hem de AB ekonomisinin kazanç elde edeceğini savunan ve bu yönde birçok girişimde bulunan Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin söylemlerinin doğruluğunu kanıtlar nitelikteki Komisyon raporu, Gümrük Birliği revizyon görüşmeleri öncesinde ülkemiz adına tarihi bir önem taşıyor.” 

Mücadele Kararlılıkla Devam Edecek
 
UND Yönetim Kurulu Başkanı Nuhoğlu, Türkiye-AB hukukuna aykırı şekilde uygulanan taşıma kotalarına karşı TİM çatısı altındaki Türkiye’deki ihracatçıları da yanına alarak uluslararası hukuk süreci başlatan ve halen 2 ülkede açılmış 4 davayı yürüten ve Avrupa Komisyonu’na 7 ülke ile ilgili resmi şikayet sunan UND’nin “taşıma kotası” bariyerlerine karşı mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirten Nuhoğlu “Bu rapor Avrupa Birliği için ev ödevi niteliğindedir. Türkiye-AB Ortaklık hukukunun “bekçisi” sıfatıyla 28 AB ülkesindeki ihlallerin düzeltilmesinden sorumlu olan Avrupa Komisyonu’na bu sonuçları ileteceğiz. AB’nin karar organlarını bu konuda görevlerini yerine getirmeye davet ediyoruz.” dedi.

 
Kaynak.www.und.org.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Bitnami banner
Bitnami