UBAK İzin Belgesi kullanan firmaların dikkatine

Ayrıca, UBAK Dağıtım Esasları Yönergesi’nin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasının (f) bendi kapsamında UBAK belgelerinin kullanımına belli sayıda kullanım zorunluluğu getirebileceği ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, Bakanlığımızca UBAK sisteminde kısıtlaması bulunan;

  • İtalya’da geçerli UBAK İzin Belgeleri ile aylık 2 sefer olmak üzere yıllık toplamda en az 24 sefere,
  • Macaristan’da geçerli UBAK İzin Belgeleri ile aylık 2 sefer olmak üzere yıllık toplamda en az 24 sefere,
  • Rusya’da geçerli UBAK İzin Belgeleri ile aylık 1 sefer olmak üzere yıllık toplamda en az 12 sefere,
  • Yunanistan’da geçerli UBAK İzin Belgeleri ile aylık 3 sefer olmak üzere yıllık toplamda en az 36 sefere,

tekabül edecek şekilde taşıma yapılması kararlaştırılmış olup, böylece bu UBAK Belgelerinin daha verimli oranda kullanımının sağlanarak, sözkonusu ülke geçiş belgelerinin UBAK Belgesi bulunmayan taşımacılar tarafından daha fazla kullanılması hedeflenmiştir.

Bu çerçevede, 2015 yılı için İtalya, Macaristan, Rusya ve Yunanistan geçerli UBAK İzin Belgeleri tahsis edilen firmaların belgelerini yukarıda belirtilen sefer sayılarını gerçekleştirecek şekilde kullanmaları gerekmekte olup, sefer sayısı kriteri sağlanamayan her UBAK Belgesi sayısı kadar bir sonraki yıl firmalara daha az UBAK Belgesi tahsisi yapılacaktır.

Bu cihetle, UBAK Belgesi ile yapılan seferlerin U-Net otomasyon sistemine işlenmesi büyük önem arz etmekte olup, sözkonusu belgelerle belirtilen oranlardan daha fazla sefer yapılması durumunda ise Bakanlığımızca artı ödül sistemleri değerlendirmeye alınabilecektir.

Söz konusu uygulama 1 Şubat 2015 tarihi itibariyle devreye alınacak olup, İtalya, Macaristan, Rusya ve Yunanistan geçerli UBAK İzin Belgelerini kullanan firmaların yukarıda belirtilen taşıma sayılarını gerçekleştirmeleri önem arz etmektedir.

İlgililere duyurulur.

 

UBAK İzin Belgesi Kullanan Firmaların Dikkatine

Bilindiği üzere, UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesinin onuncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında, kendilerine UBAK İzin Belgesi tahsis edilen taşımacılar, UBAK İzin Belgesi eki Karayolu Karnesi kullanım sayfalarını icmal tabloları ile birlikte ait oldukları ayı takip eden ayın sonuna kadar e-devlet kapısı üzerinden kaydetmektedirler.

Sözkonusu uygulama kapsamında, firmalarca e-devlet kapısı üzerinden yapılan veri girişlerindeki hatalarda son dönemlerde artış olduğu ve Bakanlığımıza yapılan hata düzeltme taleplerinin Bakanlığımız iş yükünü arttığı tespit edilmiştir.

Bu cihetle, taşımacı firmaların UBAK İzin Belgesi eki Karayolu Karnesi kullanım sayfalarını icmal tabloları ile birlikte e-devlet kapısı üzerinden kaydederken daha dikkatli davranmaları gerekmekte olup, bundan sonra firmalar tarafından yapılan kayıt hataları Bakanlığımızca düzeltilmeyecektir.

İlgililere duyurulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Bitnami banner
Bitnami