T.C İçişleri Bakanlığı Kurban Bayramı Boyunca Alınacak Trafik Tedbirleri yayınladı.

T.C
İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı:11088401- 68379-64035
Konu: Kurban Bayramı tatili
süresince alınacak trafik tedbirleri
                                                                                  Bakanlık Genelge No:2014/25
                                                                                  EGM Genelge No: 2014/56

 

 

Bilindiği üzere bayram tatillerinde şehirlerarası karayollarında trafik yoğunluğu ile birlikte trafik kazaları artmakta, bu kazalar sonucunda birçok vatandaşımız hayatını kaybetmekte yararlanmakta veya sakat kalmaktadır.

            Vatandaşlarımızın güven içerisinde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla mevcut trafik tedbirlerine ek olarak karayollarımızda aşağıda belirtilen tedbirler yetki ve sorumlulukları bulunan kurum ve kuruluşlarımızın koordinasyon ve işbirliği içerisinde her zamankinden daha etkin duyarlı ve kesintisiz bir şekilde planlanıp uygulanacaktır. Ayrıca son zamanlarda artış gösteren şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin karıştığı kazaların önlenmesi için Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında bahse konu araçları denetimlerine de ağırlık verilecektir.

 

A) DENETİM HİZMETLERİNDE GÖREVLİ PERSONEL
1- Trafikten sorumlu emniyet müdür yardımcısı ve tüm sıralı amirler başta olmak üzere trafik hizmetlerinde görevli personelin tamamının senelik izin planlaması kurban bayramında alınacak trafik tedbirleri nedeniyle 01-12 Ekim 2014 tarihleri arasında görevli olacak şekilde yapılacaktır.

 2- Trafik tescil şubelerinde görevli personel ile bölge ve şehir içi trafik denetleme şubelerimizin büro hizmetlerinde görevli personel trafiğin tanzimi ve denetimi ile görevli ekiplerimiz de
takviye olarak görevlendirilecektir.

 3- Trafik hizmetlerinde ihtiyaç duyulması halinde, genel hizmet personelinden de yararlanılacaktır.

 4- Trafik personelinden bayram tedbirleri süresince maç, konser, toplantı gibi programlarda trafiğin tanzimi ve denetimi haricinde asli görev dâhilinde olmayan görevlendirme yapılmayacaktır.

 5- Görevlilerimizin kılık ve kıyafet teri ile ekip odalarının temiz düzenli ve bakımlı olmasına özen gösterilecek sürücülere idam edilirken saygılı ve kararlı halkla ilişkileri zedeleyecek diyalog ve
tartışmalara girmeyecektir.

 

B) KARAYOLLARI ÜZERİNDE YAPILACAK DENETİM FAALİYETLERİ

 1- Trafikten sorumlu emniyet müdür yardımcısı ve tüm sıralı amirler başta olmak üzere trafik hizmetlerinde görevi personelin tamamının senelik izin planlaması, kurban bayramında alınacak trafik tedbirleri nedeniyle 01-12 Ekim 2014 Tarihleri arasında görevde olacak şekilde yapılacaktır.

 2- Trafik hizmetlerinden sorumlu emniyet müdür yardımcısı ve sıralı birim amirleri 02-03 Ekim ve 06-07-11-12 Ekim 2014 tarihlerinde, bizzat güzergâhlarında bulunacak alınan tedbirlerin uygulanmasını ve gerekli koordinasyonu sağlayacaklardır.

 3- Özellikle tatilin başlangıç ve bitiş günlerinde yoğunluk nedeniyle trafik ışıklarından dolayı tıkanıklık yaşanabilecek karayollarında (Kocaeli- İstanbul ile Kırıkkale- Ankara arası Afyonkarahisar Özdilek kavşağı) gibi gerekli tedbirler alınacak buralara ilave ekipler gönderilerek gerekiyorsa trafik işaretlerine müdahale edilerek trafik akışı sağlanacaktır.

 4- Bayram tatili süresince önem arz eden yol kesimlerinde veya bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü/istasyon Amirliklerinde, güzergâh üzerinde olması muhtemel trafik kazaları sonucu kapanan yolun en kısa sürede trafiğe açılabilmesi amacıyla yeterli sayıda çekici ve kurtarıcı araçlar hazır bekletilecektir.

 

5- Son yıllarda bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazaları incelendiğinde bu kazaların önemli bir bölümünün hız ihlali, hatalı sollama, yakın takip, yorgunluk çalışma ve dinlenme süresi ihlali gibi nedenlerden meydana geldiği görülmekte olup bu ihlallerin önlenmesine yönelik denetimlere ağırlık verilecektir. Radarlı hız takip ekipleri başta otoyollarımız ve bölünmüş karayollarımız olmak üzere hız ihlallerinin ve bu ihlaller sonucu trafik kazalarının yoğunlaştığı yer ve yol kesimleri ile tespit edilen saat dilimlerinde seyir halinde denetimlerini sürdürecekler araç durdurmanın mümkün olmadığı veya risk oluşturduğu durumlarda, denetimler çevirme ekipleri bulundurulmaksızın ihlalde bulunan araçların tescil plakasına göre, cezai işlem uygulamak suretiyle gerçekleştirilecektir..

6- Özellikle sabaha karşı uykusuz ve yorgunluk belirtilerinin yoğunlaştığı ve doğu istikametinde girişte güneşin etkisiyle sürücülerin olumsuz etkilendiği sabah saatlerinde ve batı istikametinde ise akşam saatlerinde uzak yerlerden geldiği anlaşılan araç sürücülerinin denetim noktalarında kısa süreli araçtan inmeden istenecek bu sayede görevlilerimizce aracın teknik şartlara uygunluğunu, plakaların araç üzerinde ve uygun durumda olup olmadığına, sürücünün gerekli belgelerinin bulunup bulunmadığına, hem aracın iç mekânındaki havanın değişmesi (oksijen yoğunluluğunun n arması) hem hareket ederek kan dolaşımı normale dönen sürücünün uyku ve yorgunluğunun bir nebze de olsa giderilmesi sağlanacaktır.

Denetimlerde yorgunluğu uygunsuzluğu veya süre ihlali tespit edilen sürücülere bölge trafik kuruluşlarımızda dinlenebilecekleri belirtilecek çalışma ve dinlenme süresi ihlali tespit edilen ticari araç sürücülerinin taşıt kullanmalarına müsaade edilmeyecektir. Bu bağlamda talepleri halinde sürücülerimizin bölge trafik kuruluşlarımızda imkanlar dahilinde misafir edilerek dinlenme imkanı
imkanı sağlanacaktır.

 7- Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler üzerinde 25/06/2014 tarihli ve 87249 sayılı talimat gereğince yapılmakta olan denetimleri kurban bayramı tatili süresince ağırlık verilerek devam edilecektir. Uzun mesafeye gidecek olan yolcu otobüslerinin yedek şoför kullanıp kullanmadıklarını, çalışma ve dinlenme süreleri ile hız limitlerine uyulup uyulmadığını ve takoğraf cihazlarına takılı sürücü belgesi ile şoförün aynı olup olmadığını, denetlemek amacıyla, otobüslere sivil olarak binilmek suretiyle habersiz denetimler, ile büyükşehirlerin girişleri ve şehirlerarası karayolu güzergahlarını uygun noktalarında uzun mesafeye gidecek olan yolcu otobüslerinin yedek şoför kullanıp kullanmadıklarını çalışma ve dinlenme süreleri ile hız limitlerine uyulup uyulmadığını ve takoğraf cihazlarına takılı sürücü belgesi ile şoförün aynı olup olmadığını denetlemek amacıyla, otobüslere sivil olarak binilmek suretiyle habersiz denetimler ile büyükşehirlerin girişleri ve şehirlerarası karayolu güzergahlarını uygun noktalarında 03 ve 07 saatleri arasında öncelikli olmak üzere denetimler yapılacaktır ayrıca yapılacak denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan tüm araçların taşımacılık yetki belgeleri korsan taşımacılık denetim yapıp yapmadıkları denetlenecektir.

8- Bayram öncesinde kurbanlık hayvanların yoğun bir şekilde il ve ilçeler arasında sevkleri gerçekleşeceğinden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri personelinin ve veteriner hekimlerin yapacakları denetim ve kontrollerde talepleri halinde kendilerine yardımcı olunacaktır.

9-Denetim amacıyla durdurulan araçların basit teknik muayeneleri (lastik, kamyonlar için arka koruma çerçevesi, reflektif malzeme vb) yapılacak sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol edilecek tek bayanlara gerekli cezai işlem uygulanarak bilgilendirme yapılacak ve takmaları sağlanacaktır.

 10– Gece seyreden bazı araç sürücüleri sis ışıklarını sisli karlı ve yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte kullanmak yine bazı araç sürücüleri arızalı ışık donanımı ile seyretmek suretiyle trafik güvenliğini olumsuz yönde etkilediklerinden köklerinden ışık donanımlarına yönelik denetim nerede ağırlık verilecektir. Sis ışıklarını sisli karlı ve yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte kullanmak yine bazı araç sürücüleri arızalı ışık donanımı ile seyretmek suretiyle trafik güvenliğini olumsuz yönde etkiledi köklerinden ışık donanımlarına yönelik denetim nerede ağırlık verilecektir.

11- İki yönlü trafiğin kullanıldığı karayollarında bayram tatilinin başlangıç ve bitiş günlerinde ve trafik yoğunluğunun önemli oranlarda arttığı tespit edilen yol kesimlerinde gerek görülmesi halinde ağır tonajlı araçların (çekici kamyon tanker vb)araçların uygun yerlerde trafik akımı normale dönünceye kadar kısa sürelerle bekletilmesi sağlanacak daha sonra bu araçlar trafik yoğunluğu oluşturmayacak şekilde belli zaman aralıklarıyla trafiğe çıkarılacak daha sonra bu araçlar trafik yoğunluğu oluşturmayacak şekilde belli aralıklarla trafiğe çıkarılacaktır.

12- Yol kullanıcıları üzerindeki algılanan yakalanma riskini artırmak amacı ile özellikle trafik kazalarının yoğun olduğu yol kesimlerinde trafik denetim hizmetlerinde görevli ekip ve personelin uygun görülecek bir kısmı sivil ihbarlı denetimlerde görevlendirilecek bu personel kazaları neden ve sonuçlarını etkin olan hatalı sollama yakın takip kırmızı ışık ihlali sürücülerin araç kullanırken emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımı gibi kural ihlallerinin tespiti özellikle trafik kazalarının yoğun olduğu yol kesimlerinde trafik denetim hizmetlerinde görevli ekip ve personelin uygun görülecek bir kısmı sivil ihbarlı denetimlerde görevlendirilecek bu personel kazaları neden ve sonuçlarını etkin olan hatalı sollama yakın takip kırmızı ışık ihlali sürücülerin araç kullanırken emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımı gibi kural ihlallerinin tespiti sini yaparak güzergâh üzerindeki çevirme ekiplerine bildirecek ve bu ekiplerce de gerekli cezai işlemler
uygulanacaktır.

 13- Ekipler görev saatlerinde sorumluluk bölgelerinde kesinlikle ayrılmayacak ve trafik yoğunluğunun arttığı yol kesimlerinde ve bağlantı noktalarında yol kullanıcılarının kolayca görebileceği bir konumda yola 90 derece açıyla bulundurulacak gecenin ekip motorlarının tepe lambaları açık konumda olacak ve personel değişimleri bulunulan güzergâh üzerindeki üzerinde gerçekleştirilecektir.
            14- Şehiriçi ve şehirlerarası karayollarında hız başta olmak üzere trafik diğer trafik kural ihlallerinin en az seviyelere indirilmesini sağlayan kent güvenliği yönetim sistemleri MOBESE ile Trafik elektronik denetleme sistemi, TEDES kurulu bulunan illerimizde bu sistemlerin bayram tatili süresince aktif olarak kullanılması sağlanacak bu birimlerde yeterli kadar personel görevlendirilecektir.

15- Arife ve Bayram günlerinde vatandaşlarımızın yoğun olarak ziyarette bulunacakları şehitlikler mezarlıklar alışveriş merkezleri civarında ve kurban kesim alanları çerçevesinde trafik düzeni ve güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınacaktır.

 16- Trafik kazasına karışan yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araç şoförlerinin takograf kayıtları geriye dönük takoğraf kayıtlarının araçta bulundurulması sürelerini dijital fotoğraflar için 28 diğer takoğraf lar için 30 gün kapsayacak şekilde denetlenecek, bu süre içersinde çalışma ve dinlenme süresi ihlali tespit edilmesi halinde polnet kayıtlarından sürücü ceza bilgileri de kontrol edilerek gerekli cezai işlem uygulanacaktır.

17-Bayram tedbirleri süresince trafik ekiplerine akaryakıt kısıtlaması yapılmayacak ihtiyaç halinde ek akaryakıt talepleri karşılanacaktır.

 18-Toplu taşıma araçlarında standart dışı yakıt (10 numara yağ, vb) kullanıp
kullanmadığı, konusunda yapılacak denetimlerin mülki amirler den gerekli onayları alınarak, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili kurum görevlileri ile ortaklaşa yapılmasını sağlayacaktır. Denetimler sonucunda standart dışı yakıt, (on numara yağ vb) kullandığı tespit edilenler hakkında yakıtı nereden ve nasıl temin ettiği araştırılarak gerekli adli ve idari işlemler yapılacaktır.

 19-Madeni yağların yetkili satış yerleri dışında satışının engellenmesi amacıyla terminal içindeki veya yakınlarındaki tamir ve bakım servisleri akaryakıt istasyonları ile karayolu güzergâhı üzerinde yetkisiz satış yapılan yerlerde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile birlikte ortak denetimleri ağırlık verilerek uykusuz ve yetkisiz ürün satışları engellenecektir.
 

 

 

 

C) TERMİNALLERDE YAPILACAK DENETİM FAALİYETLERİ

            1– Terminallere giriş ve çıkış yapan bütün otobüslerin takoğrafları sürücünün alkol durumu taşımacılık yetki belgeleri (korsan taşımacılık yapıp yapmadıkları) zorunlu mali mesuliyet ve zorunlu ferdi kaza koltuk sigortaları şoförleri sürücü belgeleri ile aracın fenni muayene durumu titizlikle kontrol edilecek arıza ve eksiklerin tespiti halinde gerekli yasal işlemler yapılacaktır.
Bu bağlamda terminallerde takviye denetim personeli görevlendirilecektir.

            2- Terminal dışından veya izin verilen yerler dışında şehirlerarası yolcu otobüsü kalkışlarına izin verilmeyecektir.

 

D) MERKEZLERDEN YAPILAN DENETİM FAALİYETLERİ

1-Trafik Hizmetleri Başkanlığınca uygun görülecek gün ve zaman dilimlerinde karayolu trafiğini kontrol etmek hatalı davranışları görülen araç ve sürücülerin trafik denetim ekiplerine bildirmek gerektiğinde karayolları üzerinde ek tedbirler aldırmak üzere Ankara, Adana, Antalya, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir illerinde ve trafiğin yoğun olabileceği yakın çevre iller güzergâhında havada helikopter ile izleme ve denetimler yapılacaktır.
 

2- Bayram tedbirleri süresince il emniyet müdürlüklerine izin almış oldukları trafik tedbirlerini yerinde görmek karayolu güzergâhlarında bulunan trafik kuruluşlarına ekiplerini ve personeli denetlemek amacıyla merkezlerine denetleme ekipleri görevlendirilecektir.

 

E BİLGİLENDİRME VE BİLİNÇLENDİRME FAALİYETLERİ

1- Bayram tatili öncesinde basın ve yayın kuruluşları kanalıyla tatil süresince sürücülerin trafik kurallarına trafik işaret ve işaretçilerine ikazına uyumaları yönünde yayınlar yapılması sağlanacaktır.

 2- Yol kullanıcılarının yoğun olarak mola verdikleri karayolları üzerinde dinlenme tesislerinde ve terminallerde, trafik güvenliğine yönelik sesli ve görsel yayınların gösterilmesi ve asılması sağlanacak ayrıca bu tesisler ile karayolları üzerinde denetim noktalarında sürücü ve yolcuların bilgilendirip bilinçlendirme yeri sağlayacak broşür ve çıkartma gibi metaryaller dağıtılacaktır.

3- Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde 3 nisan 2013 tarihinde başkanlığında toplanan Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulunda 2013 ve 2014 yılları “Emniyet Kemeri ve Hız Kontrol Yılları” olarak belirlenmiş ülke genelinde yürütülecek tüm
kampanyaları koordine etmek üzere Trafik Güvenliği Platformu nun(TGP) açılışı yapılmış ve bu konuda bir kampanya başlatılmıştır.
Kampanya kapsamında gerek basın yayın kuruluşları gerekse hazırlanacak materyaller aracılığıyla; -Emniyet kemerinin herkes tarafından kullanılması durumunda kazalardaki ölümlerin %50 oranında azalacağı;

– Hız limitlerine uyulması halinde ise, kazaların%35-40 oranında azalacağı bilgisi kamuoyuna anlatılacaktır.

 4– Trafik güvenliğini olumsuz yönde etkileyen hava yol ve trafik durumları hakkında basın ve yayın organlarında ivedilikle bilgi verilecek, vatandaşlarımızın zamanında uyarılması ve tedbirli olmaları sağlanacak ayrıca 155 ve 156 telefon hatlarını arayan vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirme ve yardım yapılacaktır.

 5- Alınan bütün tedbirlere rağmen bir nedenle karayollarının trafiğe kapandığı veya yol güvenliğinin olumsuz yönde etkilendiği durumlar ile ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları ve bu kazaların günlük icmalleri en seri şekilde emniyet genel müdürlüğü trafik hizmetleri başkanlığı na bağlı kaza danışma biriminin 0312 462 21 91 numaralı telefon veya 0312 462 21 99 numaralı faksa bildirilecektir bir nedenle karayollarının trafiğe kapandığı veya yol güvenliğinin olumsuz yönde etkilendiği durumlar ile ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları ve bu kazaların günlük icmalleri en seri şekilde, Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Hizmetleri Başkanlığı na bağlı Kaza Danışma Biriminin 0.312. 462 21 91 numaralı telefon veya 0.312 462 21 99 numaralı faksa bildirilecektir.  

 

Tüm yol kullanıcılarının kurban bayramını düzenli ve güvenli bir trafik ortamı içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla yukarıda belirtilen tedbirlerin başta valilerimiz emniyet müdürlerimiz ve jandarma komutanlarımız olmak üzere görevli ve yetkili sıralı amirlerce önemle takip edilmesini, denetlenmesini ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini arz ve rica ederim.

 

                                                               Efkan ALA
                                                                         İçişleri Bakanı

 

DAĞITIM
Jandarma Genel Komutanlığına,
 81 İl Valiliğine,

EGM Merkez Teşkilatına.

 

 

 

Bilgi;

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ve Karayolu Genel Müdürlüğüne,

Sağlık Bakanlığı’na

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,

Anadolu ajansı genel müdürlüğüne,

TRT Genel Müdürlüğüne,

 Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne,

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna,

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu,

 Tüm Otobüsçüler Federasyonu,
Uluslar arası ve Yurtiçi Otobüsçüler Federasyonu.,
Uluslar arası Nakliyeciler Derneği.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Bitnami banner
Bitnami