Sektöre Bayram Müjdesi 8+1 Lerde Uyum süresi 31.12.2016 Tarihine kadar uzatıldı.

T.C
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

 

SAYI     : 34685369/215.99/ 14823                                                                    10/10/2013

KONU   : Geçici/Süreli Düzenlemeler

 

GENELGE

(2013/KDGM- 14 /YOLCU)

 

İlgi: 18.09.2013 tarih ve 2013/KDGM-13/YOLCU numaralı Genelge.

 

6495 sayılı Kanunla Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü maddesinde yer alan “Otomobil” ve “Otobüs” tanımlarında yapılan değişiklik sonucu, Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre söz konusu değişiklik öncesi B2, B3, D2, D3 ve D4 yetki belgesi almış olan yetki belgesi sahiplerinin bu değişikliğe uyumlarının sağlanabilmesini teminen ilgi genelge yayımlanmıştı.

 

Bu düzenlemeden sonra, B2, B3, D2, D3 ve D4 yetki belgesi sahibi taşımacıların Bakanlığımıza yaptığı başvurular ve dile getirdikleri taleplerden; sözkonusu yetki belgesi sahibi taşımacıların Kanun değişikliğine uyumlarının daha kolay ve mağduriyetlerini önleyecek şekilde sağlanmasını teminen yeni bir düzenleme ihtiyacı hasıl olmuştur.

 

Bu nedenle, B2, B3, D2, D3 ve D4 yetki belgeleriyle ilgili olarak;

 

(1)- Yetki belgeleri eki taşıt belgelerinde halen kayıtlı şoförü dahil en fazla 9 adet oturma yeri olan taşıtlar için durumlarını ilgili mevzuata uygun hale getirebilmelerini teminen yetki belgesi sahiplerine 31.12.2016 tarihine kadar süre verilmesi,

 

(2)- 6495 sayılı Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı 02.08.2013 tarihi göz önüne alınarak; 02.07.2013-02.09.2013 tarihleri arasında trafik tesciline kaydı yapılan ancak bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar herhangi bir nedenle yetki belgelerine kayıt ettirilemeyen şoförü dahil en fazla 9 adet oturma yeri olan taşıtların taşıt belgelerine taşıt kartı bitim tarihi en son 31.12.2016 olacak şekilde kaydedilmeleri; 02.07.2013-02.09.2013 tarih aralığı dışında trafik tesciline kaydı yapılan taşıtların ise taşıt belgelerine kaydedilmemeleri,

 

(3)-  6495 sayılı Kanunun yayımlandığı 02.08.2013 tarihinden önce taşıt belgelerinde kayıtlı olup, 02.08.2013 tarihi ile bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarih arasında herhangi bir nedenle taşıt belgelerinden düşümü yapılmış olan şoförü dahil en fazla 9 adet oturma yeri olan taşıtların yeniden ilave taleplerinin taşıt kartı bitim tarihi en son 31.12.2016 olacak şekilde karşılanması,

 

(4)- Taşıtların araç muayenelerinin 6495 sayılı Kanunda yer alan araç cinsi tanımlarına uygun olarak yapılması mevzuat gereği bir zorunluluk olduğundan 6495 sayılı Kanunla cinsi otomobile dönüştürülen şoförü dahil en fazla 9 adet oturma yeri olan taşıtların, sırf bu cins dönüşümleri nedeniyle taşıt belgelerinden 31.12.2016 tarihine kadar resen düşülmemesi,

 

(5)-  1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü fıkralarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla; yetki belgesi sahiplerinin talebi üzerine taşıt belgelerinden düşümü yapılacak şoförü dahil en fazla 9 adet oturma yeri olan taşıtların yerine yeni şoförü dahil en fazla 9 adet oturma yeri olan taşıtların taşıt ilavesinin yapılmaması,

 

655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 7 nci, 28 inci ve 34 üncü maddeleri  ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 10 uncu  ve 83 üncü maddeleri çerçevesinde olmak üzere ve bunların Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

 

İlgi’de kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

 

                                                                                                                

 

 Binali YILDIRIM               
Bakan

 

 

 

 

DAĞITIM:

81 İl Valiliği

Bakanlık Bölge Müdürlükleri

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Bitnami banner
Bitnami