Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Sigortalarında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler yayınlandı.

27 Kasım 2013  ÇARŞAMBA

 

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK

SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Müsteşarlık, belirleyeceği esaslar dahilinde plakanın kayıtlı olduğu il yerine, sigorta priminin tespitinde işletenin ikametgahının bulunduğu ilin esas alınmasına karar verebilir.”

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Araç türü değişikliğine ilişkin uyulacak esaslar

GEÇİCİ MADDE 7  (1) Araç tanımları değişikliği nedeniyle ilgili işletenlerin mevcut indirim ve artırım durumlarıdeğişmez.”

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin ek tablo 1’inde yer alan 16, 17, 18 ve 19 uncu satırlar yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan tablolar ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5  Bu Yönetmeliğin;

a) 1 inci ve 3 üncü maddesi yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri 1/1/2014 tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 6  Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/7/2007

26582

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

6/2/2008

26779

2-

19/6/2009

27263

3-

9/12/2009

27427

4-

15/9/2011

28055

5-

25/12/2012

28508

6-

13/6/2013

28682

 

 

Ek

 

Tablo 1

Motorlu Araç İşletenleri İçin 1/1/2014 Tarihinden

İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları

 

Teminatlar (TL)

A-Maddi(4)

B-Sağlık Gideri

C-Sakatlanma ve Ölüm

Araç Grup Kodu

Araç Grubu

Araç Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

1

Otomobil (Sürücü dâhil 9 koltuk)

26.800

53.600

268.000

1.340.000

268.000

1.340.000

2

Taksi

26.800

53.600

268.000

1.340.000

268000

1.340.000

3

Minibüs (Sürücü dâhil 10-17 koltuk)

26.800

53.600

268.000

2.680.000

268.000

2.680.000

4

Otobüs (Sürücü dâhil 18-30 koltuk)

26.800

53.600

268.000

4.824.000

268.000

4.824.000

5

Otobüs (Sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk)*

26.800

53.600

268.000

8.308.000

268.000

8.308.000

6

Kamyonet

26.800

53.600

268.000

2.680.000

268.000

2.680.000

7

Kamyon

26.800

53.600

268.000

2.680.000

268.000

2.680.000

8

İş Makinesi

26.800

53.600

268.000

2.680.000

268.000

2.680.000

9

Traktör

26.800

53.600

268.000

1.340.000

268.000

1.340.000

10

Römork( 1)

26.800

53.600

268.000

2.680.000

268.000

2.680.000

11

Motosiklet ve Yük Motosikleti

26.800

53.600

268.000

804.000

268.000

804.000

12

Tanker

26.800

53.600

268.000

2.680.000

268.000

2.680.000

13

Çekici

26.800

53.600

268.000

2.680.000

268.000

2.680.000

14

Özel Amaçlı Taşıtlar (2)

26.800

53.600

268.000

1.340.000

268.000

1.340.000

15

Tarım Makinesi (3)

26.800

53.600

268.000

1.340.000

268.000

1.340.000

 

 

* Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.

________________

 

27 Kasım 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28834

TEBLİĞ

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA

SİGORTASI TARİFE VE TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT

MADDE 1  29/12/2005 tarihli ve 26038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Yolcu TaşımacılığıZorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatının "A. Tarife" başlıklı maddesinin birinci fıkrası aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

“Teminat tutarları, taşımanın yapıldığı motorlu kara taşıtındaki görevli sürücü ve yardımcıları ile yolcu koltuk başına, sağlık giderleri için 175.000.- TL, sakatlanma ve ölüm halleri için 175.000.- TL olarak belirlenmiştir.”

MADDE 2  Aynı Tarife ve Talimata "C. Yürürlük" başlıklı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“D. Yürütme

Bu Tarife ve Talimat hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.”

MADDE 3  Bu Tarife ve Talimat hükümleri 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4  Bu Tarife ve Talimat hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

27 Kasım 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28834

TEBLİĞ

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

TARİFE VE TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN

TARİFE VE TALİMAT

MADDE 1  18/6/2008 tarihli ve 26910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatının eki aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“                                                                                          Ek

Tablo 1

1/1/2014 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatları

 

 

A-Sağlık Gideri

B-Sakatlanma ve Ölüm

 

Taşıtın Türü

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

1

Otomobil (Sürücü dâhil 9 koltuk)

268.000

2.144.000

268.000

2.144.000

2

Taksi

268.000

2.144.000

268.000

2.144.000

3

Minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk)

268.000

4.556.000

268.000

4.556.000

4

Otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk)

268.000

8.040.000

268.000

8.040.000

5

Otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk)*

268.000

13.400.000

268.000

13.400.000

 

 

* Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.”

 

MADDE 2  Aynı Tarife ve Talimata "C. YÜRÜRLÜK" başlıklı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

D. YÜRÜTME

Bu Tarife ve Talimat hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.”

MADDE 3  Bu Tarife ve Talimat hükümleri 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4  Bu Tarife ve Talimat hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Bitnami banner
Bitnami