İnternet Üzerinden Otobüs Bileti Satışları Hakkında Duyuru

T.C
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

 

İNTERNET ÜZERİNDEN OTOBÜS BİLETİ SATIŞLARI HAKKINDA DUYURU

Bakanlığımıza intikal eden bir kısım bilgi ve belgeler ile gelen şikayetlerin değerlendirilmesinden; bazı firmaların oluşturduğu internet(Web) sitelerinde yayımladıkları ilan ve reklamlar yoluyla yolcu taşımacılığı alanında bir acentelik  yetki belgesi (F1 ve F2)  olmaksızın;

 • Elektronik ortamda tahsilat yaparak “on-line”  otobüs bileti düzenledikleri,
 • Bilet satışına esas olmak üzere, elektronik cihazlardan verilen çıktı karşılığında  bilet ücreti tahsilatı  yaptıkları,
 • Bir kısım firmaların ise bu tür yetkisiz/korsan faaliyetlerde bulunan firmalara yine elektronik ortamda aracılık hizmeti sağladıkları,
 • Bunlardan bilet alan bir kısım vatandaşımızın da mağduriyet yaşadığı,  
 • Yasalara uygun hareket ederek Bakanlığımızdan  faaliyetine uygun F1 ve F2 acentelik yetki belgesi alan esnafın ise haksız rekabete maruz kalarak, zarar gördükleri,

 

 •  

Her ne kadar gelişen günümüz teknolojik imkânlarının piyasaya sunumu, vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmaya yönelik bilgi ve beceriler içerse de, bu imkanların kullanımı ancak yasalar çerçevesinde mümkün ve yararlı olmaktadır.

 

Nitekim, 10/7/2003 tarihli ve 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun;

 • 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki;
 •  
 • 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki;

“Yolcu taşımacılığında komisyonculuk yapılamaz.” hükmü,

bu durumun yasal çerçevesini açıkça ortaya koymaktadır.

 

Diğer yandan, bu Kanuna istinaden yayımlanan 11/6/2009 tarihli Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasında ise,

“ F türü yetki belgesi: Ticari amaçla yolcu taşımacılığı alanında acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) Fl yetki belgesi: Yurtiçi yolcu taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,

b) F2 yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,

verilir.”  hükmü yer almaktadır.

 

Bu noktadan hareketle, Bakanlığımızca bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar;

 1. Otobüs biletlerini elektronik ortamda almak isteyen vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için Bakanlığımızın http://www.ulasim.gov.tr internet adresindeki Ulusal Ulaştırma Portalı(UUP)’ndan  yararlanmak suretiyle  yetkili taşımacıların internet sitelerine ulaşabilecekleri gibi,  taşımacının veya yetkili acentelerin “on-line” hizmet veren web sitelerine doğrudan giriş yaparak bu siteleri kullanmaları,

 

 1. Yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere, Bakanlığımızdan yetki belgesi alan gerçek ve tüzel kişilerin;
 •  firmalarına ait yolcu biletlerini ister fiziki isterse elektronik ortamda satmak üzere   

 sözleşme imzalayacakları firmaların her şeyden önce faaliyetine uygun (F) türü yetki

 belgelerinden birine sahip firmalar olması,

 • kendisi dışında yetki belgeli bir acenteye “online”  bilet satışını yaptırabilmeleri için öncelikle kendi firmalarının teknik olarak  e-Bilet uygulamasına geçmiş olması, Bu nedenle de e- Bilet uygulamasına geçmemiş firmaların kesinlikle bu tür bir satışa imkan vermemeleri,
 • Sözleşme yaptığı yetki belgeli bir acentenin, aynı hizmeti üçüncü şahısları aracı yapmak suretiyle, üçüncü şahıslar üzerinden aracılık yapmasına izin vermemesi,
 • Kendi İzni ve bilgisi dışında firmalarına ait yolcu biletlerinin yetkisiz olarak satışını yapan veya yapmaya teşebbüs eden firmaların tespiti halinde derhal Bakanlığımıza haber vermeleri,

2- ”İnternet(Web) sitelerinde “On-line” bilet satışı için altyapı oluşturan, bu amaçla ilan veren firmaların en geç 30 gün içerisinde gerekli şartları sağlayarak Bakanlığımızdan faaliyetlerine uygun (F) türü yetki belgelerini almaları,

3- Doğrudan bilet düzenlemeyip, bilet düzenleyen firmalara aracılık hizmeti veren gerçek veya tüzel kişilerin bu faaliyetlerine, yasadışı olduğundan, derhal son vermeleri,

Başta yolcu taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren taşımacı ve acenteler ile bu hizmetlerden yararlanan vatandaşların hak ve menfaatleri olmak üzere, karayolu taşımacılık sektörünün geleceği ve elverişli bir piyasa ortamının temini açısından son derece önem arz etmektedir.

Aksine hareket eden işletmeler hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli idari müeyyideler acilen uygulanacaktır.

İLGİLİLERE ÖNEMLE DUYURULUR

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Bitnami banner
Bitnami