Gündemimiz ; E-FATURA sonra da E-BİLET

Gündemimiz;     e-faturadan sonra e-bilet !

 

Hatırlarsanız Gelir İdaresi Başkanlığı, 26 Haziran 2012’de yayınlanan 415 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca elektronik biletle ilgili yerine getirilmesini beklediği kriterleri ve işleyişine ilişkin detaylar konusunda açıklık getirmişti.

Bu arada sektörümüzden beklenen ilgiyi göremediğini zannettiğimiz sıralarda 12 Haziran 2013’te Metro Turizmin e-biletle ilgili çalışmalarını tamamlayıp Gelir İdaresi Başkanlığından izin almış  olduğunu öğrendik, sanırım 16 Aralık’ta da e-bileti fiilen yaşama geçirdi Metro Turizm. Sektörümüzde e-bilet konusunda öncülük yapan ilk kurum oldu. Tebrikler METRO !   

Genç nüfusun etkisiyle tüketici alışkanlıklarının hızla değiştiğine şahit olduğumuz günümüzde, e-bilet projesini hayata sokmanın, Metro Turizm’in 2014 yılına ait finansal tablolarına da olumlu yansıyacağını görebileceğimiz kanaatindeyim. Bu yansımanın iki nedene dayalı olarak gerçekleşeceğini söyleyebiliriz: Birincisi; yemeğini bile sipariş etmek için, ne kadar yakınında olursa olsun sokağa çıkmak istemeyen, hatta telefonla sipariş vermeyi dahi tercih etmeyen gençlerin ilgisini Metro Turizm’in bundan böyle daha fazla çekeceğinden hiç şüphem yok.  Bu da doğal olarak ciro artışını da beraberinde getirecektir, çünkü Metro Turizm bu konuda rakipsizliği yakalamış durumda. İkinci olarak ise; Metro cephesindeki fatura basım maliyetleri, takibi, yazıhanelere zimmeti, iptallerin takibi, arşivlenmesi vs gibi bir dolu angarya iş ile uğraşmak zorunda kalınmayacağı nedeniyle ortaya çıkacak tasarruftan kaynaklanacaktır, yani giderlerde fiilen azalma beklenmelidir.    Bütün bunların ötesinde  e-bilete geçişin yaygınlaşabilmesiyledir ki; bu sistem sayesinde yarın devlet bütün bu işlemleri online olarak görebilecek, firmaların günlük hareketleri, yolcuların tüm bilgileri, nereden kalkıp nereye gittikleri, tüm mali belgelerle birlikte izlenebilecek, dolayısıyla tamamen kayıt altına alınacaktır.  Vergisel açıdan devletin kontrolü son derece kuvvetli hale geleceğini söyleyebiliriz. Bu durum  karşısında ise, ben şahsen, Maliyenin bu düzene geçen firmalara özel, diğer sektörlerde geçerli olan muafiyetlerin (hava ve deniz taşımacılığını kastediyorum) uygulanabilmesinin gündeme gelebileceğini ve böylelikle sektörümüzün sırtında adeta Demokles’in Kılıcı gibi sallanmakta olan KDV ve ÖTV bahttızlığının üzerimizde yarattığı haksız rekabetin kademeli olarak kaldırılabilineceğini, sırtımızdaki yükün mali açıdan “şeffaf düzene” geçen firmalara böyle bir hakkın verilebileceğini düşünmek istiyorum, bilmem ki çok mu hayalcilik ediyorsun diyeceksiniz bana?  Gelir İdaresi Başkanlığı akaryakıt istasyonlarındaki otomasyonda olduğu gibi tüm biletleri, mali bilgileri, satılan bilet sayısı tutarlarının toplamını görülebiliyor olacak. Sektörümüz açısından ise, e-bilet uygulaması sayesinde hangi dönemde hangi bölgelerin yoğunluğunun arttığı online olarak izlenebilecek ve bu sayede devletin sektörü düzene sokacak tedbirleri alabilecek.  İstatistik oluşturmak amaçlı yapılacak anket çalışmalarına ihtiyaç kalmayacak, tabiatıyla bu iş için yapılacak harcamalar olmayacak, buna rağmen fiili durum, anket ötesi gerçekler  online olarak izlenebilecektir.

Gelir İdaresi, E-bilet konusu sadece şehirlerarası taşımacılık sektöründe değil, en başta Türkiye Futbol Federasyonunun önderliğinde tüm spor kulüplerinin de bu düzene geçmesinin şartlarını  düşünerek, bu konuda yıllar süren çalışmalarını olabildiğince kapsamlı ele almıştı, hatta sinema, tiyatro, eğlence, etkinlik, konser vs gibi biletle alınan hizmetlerin tamamının kapsanmasını amaçlamıştı.                   Gene aldığımız duyumlara göre 2015 başından itibaren kademeli olarak bu işlerin e-bilet düzenine geçmesi zorunlu hale getirilecekmiş. Sanırım gene ciroya dayalı kademeler gündeme gelecek.

Biliyorsunuz akaryakıt ve madeni yağ sektörü ile alkollü içeceklerle, tütün ve tütün mamulü ürünlerin dağıtım, imalat ve ithalatıyla uğraşan kurumlar 1.1.2014’den itibaren zorunlu olarak e-faturaya geçecekler. Bunun dışında sektör ayırımı olmaksızın, cirosu (2012 yılı cirosu) 25 milyonu aşıyorsa ve o yıl içinde bir tane bile akaryakıt faturasını girdi olarak kullanmışsa, o kurumun da 2014 yılı başından itibaren e-faturaya geçmesi zorunlu. Benzer şekilde hangi sektörde iştigal ederse etsin cirosu 10 milyonu geçen her kurum, o yıl içinde alkollü içecek veya tütünle ilgili tek bir faturayı bile girdi olarak kullanmışsa, o ilgili kurumun da e-faturaya geçmesi zorunluluğu mevzuatla sağlanmış durumda. Bu durumda yılbaşında 30,000 civarında kurumun e-faturaya geçmesi bekleniyor. İkinci kademe olarak ise ciro tutarları düşürülerek zorunlu olarak  e-faturaya geçmekle yükümlü mükellef sayısı 300,000 civarında olması hedefleniyor.

Metro Turizm’den sonra e-bilet düzeninin faydaları sanıyorum daha da iyi anlaşılacak, daha iyi anlamaya çalışacağız, devamında ise e-biletin beklenenden daha fazla yaygınlaştığına şahit olabileceğiz. İliçi taşımacılık da kapsama zorunlu olarak girecek, tabii kademeli olarak…

Bu durumda, e-bilet’li yarınlara mı diyelim?

Kalın sağlıcakla…

 

 

M.Serdar Baş

mserdarbas@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Bitnami banner
Bitnami