Erzincan ve Erzurum’daki İki Tramvay Hattını Ulaştırma Bakanlığı Yapacak


Ulaştırma Bakanlığı daha önce de İstanbul Büyükşehir’in Yenikapı-İncirli Metro Hattı ile Yeni Havalimanı Raylı Sistem Bağlantılarını; Ankara Büyükşehir’in AKM-Gar-Kızılay Metro Hattını; Antalya Büyükşehir’in Meydan-Havaalanı-EXPO Raylı Sistem Hattını; Konya Büyükşehir’in Kampüs-Beyhekim-Yeni YHT Gar-Gar-Meram Belediyesi Hafif Raylı Sistem Hattını, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yeni YHT Gar-Fetih Cad.-Meram Beld. Hafif Raylı Sistem Hattını üstlenmişti.

Karar Sayısı : 2017/10432

Ekli “Şehir içi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 5/5/2017 tarihli ve 36562 sayılı yazısı üzerine, 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/5/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

ŞEHİR İÇİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ, METROLAR VE BUNLARLA İLGİLİ TESİSLERİN ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞINCA ÜSTLENİLMESİ, DEVRALINMASI VE TAMAMLANMASINI MÜTEAKİP DEVRİ İLE İLGİLİ ŞARTLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1- 25/10/2010 tarihli ve 2010/1115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Şehir içi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararın ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“d) Erzincan Belediye Başkanlığına ait projeler:
1) Üniversite-Dörtyol-Otogar-Havaalanı Tramvay Hattı,

e) Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait projeler:
1) Gar-Atatürk Üniversitesi Kampüs-Tıp Fakültesi-Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Şehir Hastaneleri-Yavuz Sultan Selim Bulvarı-Gar Tramvay Hattı.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

erzincan raylı sistem proje ile ilgili görsel sonucu

Kaynak : www.memurlar.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Bitnami banner
Bitnami