Anayasa Mahkemesi 2918 Sayılı Karayolu Trafik Kanunu EK.2 Maddesinin bir hükmünü iptal etti

İstanbul 3 ve 8 İdare Mahkemelerinin,Kaçak ve Korsan Taksiyle mücedele için çıkarılan kanun maddesinin bazı maddelerinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Başvurduğu 
Anayasa Mahkemesi, 09 Nisan 2015 Tarihinde yayınlanan 2014 Esas 2014/139 Sayılı kararıyla;
Korsan yolcu taşımacılığı yapıldığının tespit edildiği durumlarda, araç sürücüsünün yanı sıra araç sahibine de idari para cezası verilmesini düzenleyen kanun hükmünü iptal etti.

Anayasa Mahkemesi kararında, araç sahiplerine sadece ruhsat sahibi olmaları nedeniyle yaptırım uygulanmasının cezaların şahsiliği ilkesine aykırı olduğu belirtildi.

İzin ve ruhsat almadan ticari amaçlı yolcu taşırken yakalanarak idari para cezası ve 60 gün trafikten men cezası alan korsan taksi sürücüleri ve araçların sahipleri, cezaların kaldırılması istemiyle İstanbul Bölge  İdare Mahkemeleri'nde dava açmıştı.

Mahkeme kararında; İtiraz konusu kural korsan tabir edilen yasa dışı taşımacılıkla mücadele amacını taşımaktadır. Dolayısıyla gerekli izin ve ruhsatları almaksızın  ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapılması eyleminin yasaklanması ve bu eylemin hangi tür ceza ile yaptırıma bağlanacağı  hususunun  kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamnında kaldığı açıktır.
Bu nedenle ilgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın belediye sınırları dahilinde ticari amaçlı yolcu taşıyan kişiye ve araç sahibine idari para cezası verilip verilmeyeceğini belirleme yetkisi kanun koyucunun takdir alanındadır.
 

Kanun koyucunun özellikle büyük şehirlerde sayıları çok büyük boyutlara ulaşan önemli şekişlde vergi kaybına yol açan ve hizmet alan insanlar için de sıkıntı oluşturan yasa dışı taşımacılığın yol açtığı mağduriyetin önüne geçmek için kamu yararaı amacıyla takdir yetkişine dayanarak düzenlediği kuralda hukuk devleti ilkesiyle çelişen bir yön bulunmamaktadır.
 

İtiraz konusu olan kuralda araç sahiplerinin hangi eylemlerinin suç sayıldığı için başkasının eyleminden sorumlu tutulduğu açık bir şekilde gösterilmediği gibi araç sahibi olma ile suç arasında ki illiyet bağının da ne suretle oluştuğu belirtilmemiştir. Kural bu nedenlerle itiraz konusu kuralın birinci cümlesinde yer alan " araç sahibine " ibaresi ile ikinci cümlesindeki " araç sahibine" ibaresi yönünden cezaların şahsiliği ilkesine aykırıdır.
 

Açıklanan nedenlerle  itiraz konusu kuralın birinci cümlesinde yere alan " araç sahibine" ibaresi ile ikinci cümlesinin " araç sahibine " yönünden Anayasanın 38 Maddesine aykırıdır.
İptali gerekir.

 

Kuralın Anayasa'nın 5. 13 ve 49 maddesiyle ilgisi görülmemiştir.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Bitnami banner
Bitnami