A1 yetki belgelerinin kapsamı verilmesi ve çalışmasına ilişkin usul ve esaslarla ilgili olarak mevcut mevzuata ek olarak 30.07.2013 tarih ve 11687 sayılı Makam Olur’u yayımlanmıştır.

 

T.C

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

 

SAYI     : 34685369/215.02- 11687                                                                  30/07/2013     

KONU  :  A1 Yetki Belgesi

 

 

 

 

BAKANLIK MAKAMINA

 

Malumları olduğu üzere; Otomobille yolcu taşımacılığı, ilk defa 25.02.2004 tarihinde yayımlanan mülga Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında A1 yetki belgesine bağlanırken, bu alanda yeni ortaya çıkan taşıma ihtiyacının karşılanması göz önüne alınmış ve taşıma faaliyetlerinin daha seri, ekonomik, hızlı ve adil bir rekabet ortamda gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. 

           

Bu amaçla,  A1 yetki belgelerinin kapsamı, verilmesi ve çalışmasına ilişkin  usul ve esaslarla ilgili olarak muhtelif tarihlerde genelgeler yayımlanmış, son olarak da Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan ve 23.10.2012 tarihli ve 28450 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik üzerine 06.12.2012 tarihli ve 2013/KUGM-02/YOLCU Numaralı Genelge yayımlanmıştır.

 

18 Temmuz 2013 tarihi itibariyle, Bakanlığımızdan  [A1] yetki belgesi alan 203 firma, toplam 1683 adet otomobille aktif olarak faaliyette bulunmaktadır. Bunlardan 30 adedi tarifeli olarak ve 298 adet taşıtla faaliyetine devam etmektedir.

 

Ancak, bugüne kadar gerek diğer yetki belgesi (B1, D1 ve D4) sahipleri gerekse yerel idari makamlar tarafından; A1 yetki belgelerinin kapsamı ve kullanımı konusunda Bakanlığımıza birçok şikayet ve taleplerin olduğu, bu şikayet ve talepler doğrultusunda yapılan düzenlemelere rağmen A1 yetki belgelerinin amacı dışında kullanılmaya devam ettiği,  anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 31.12.2014 tarihine kadar uygulanmak üzere;

  1. Sadece bir kamu kurum veya kuruluşu ile imzalanmış bir taşıma sözleşmesine istinaden hizmet vermek üzere A1 yetki belgesi almak veya yenilemek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin başvurularının değerlendirilmesi,
  2. A1 yetki belgesi kapsamında kullanılan taşıtların hem taşıt kartlarında hem de taşıtlar üzerinde sözleşme yapılan kamu kurum/kuruluşunu tanıtan ibarenin yazılması veya tanıtıcı levhanın kolayca görülecek şekilde taşıtlarda bulundurulması,
  3. Taşıt kartlarının sözleşme süresiyle sınırlı tutulması,

ç)    İhaleli taşıma işlerinde ihale sonucunun bildirildiği tarihin sözleşme süresinin başlangıç

       tarihi olarak kabul edilmesi,

  1. Aynı anda birden fazla kamu kurum/kuruluşu ile taşıma sözleşmesi yapılmış olması halinde, her taşıtın sadece bir kurum/kuruluşa hizmet verebilecek şekilde taşıt kartlarının düzenlenmesi,
  2. Bu Olur tarihinden önce;
  1. A1 yetki belgesi almak veya yenilemek üzere Bakanlığımıza başvuruda bulunanların taleplerinin, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde öngörülen şartların sağlanması halinde  karşılanması,

 

  1. Mevcut tarifeli veya tarifesiz A1 yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgelerinin geçerlik

       süresinin sonuna kadar faaliyetlerine önceden olduğu gibi aynı şartlarda devam etmesi,   

       bunların yetki belgelerinin geçerlik süresi sonunda sadece bir kamu kurum/kuruluşu

       ile imzalanmış bir taşıma sözleşmesine istinaden A1 yetki belgelerinin yenilenmesi,

 

  1. Bir kamu kurum ve kuruluşuyla imzalanmış taşıma sözleşmesine istinaden A1 yetki belgesi almış tüm A1 yetki belgesi sahiplerinin en geç 90 gün içerisinde yukarıdaki (b) bendine uyum için gerekli iş ve işlemleri tamamlamaları, aksi halde Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 78/9 maddesi uyarınca işlem yapılması,

 

hususlarını takdir ve tensiplerinize arz ederim.                                                                                                                                     

 

                    

                       

                                                                                                          Ali Rıza YÜCEULU

 Uygun görüşle arz ederim.                                                                    Genel Müdür                                                                                             24/07/2013                        

 

 

 

M. Habib SOLUK

      Müsteşar              

           O LU R

    29/07/2013  

 

 

 

Binali YILDIRIM

Bakan

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Bitnami banner
Bitnami