A1 A2 D4 YETKİ BELGELERİNE TAŞIT İLAVELERİ HAKKINDA TALİMAT

T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü 

 

Sayı :34685369-215.02.02/E.39706 27.05.2016
Konu :A1, A2 ve D4 yetki belgeleri hk. 
 

BAKANLIK BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrasının (d) bendinin Danıştay Onbeşinci Dairesinin Esas No: 2013/2135 ve Karar No: 2015/8833 sayılı kararı ile iptal edilmesi sonucu, yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla Bakanlığımızın 22.03.2016 tarih ve 21733 sayılı Makam Oluruyla yeni A1, A2 ve D4 yetki belgesi düzenleme işlemleri durdurulmuş, yine Bakanlığımızın 12.04.2016 tarih ve 26808 sayılı yazısı ile mevcut A1, A2 ve D4 yetki belgeleri için mevcut mevzuata göre UKOME ve/veya İl Trafik Komisyon kararı gerektiren tüm iş ve işlemlerin aynı gerekçe ile yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar değerlendirilmemesi talimatı verilmiştir. 

Ancak, söz konusu yetki belgelerinde kayıtlı taşıtların satış görmesi, pert olması vb. durumlarda yetki belgelerinden düşümünün yapıldığı, bu düşümler neticesinde firmaların Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin öngördüğü asgari kapasite altında kaldığı ve taşımacılık sektöründe gerek arz talep dengelerinin gözetilmesi gerekse sektöre yeni girişlerin mahallinde tespit imkânının ortadan kalkması ile mevcut taşıtın yerine ikame edilecek taşıtın önceki taşıttan fazla koltuğa sahip olması halinde oluşabilecek sıkıntının önlenmesi amacıyla 12.04.2016 tarih ve 26808 sayılı talimatımız gereği yeni belge düzenleme ve taşıt ilavelerinin yapılamaması nedeniyle taşımacı firmaların mağdur olduğu, asgari kapasitelerini tamamlamak üzere yeni aldıkları taşıtı yetki belgelerine ilave ettiremedikleri için cezai işlemlere maruz kaldıkları yönünde Bakanlığımıza bir takım şikâyetler iletilmektedir.

Bu nedenle, asgari kapasite şartını kaybetmiş mevcut A1, A2 ve D4 yetki belgesi sahiplerinin taşıt ilave talepleri ile asgari kapasite altında olsun veya olmasın, yetki belgesinde kayıtlı taşıtların başka bir taşıtla değiştirilmesine yönelik taleplerle birlikte, bu taleplerin ilgili belediye başkanlığınca uygun görüldüğü ve aynı yer mülki idare amirliğinin de onayladığı bir yazının ibraz edilmesi halinde bahse konu taleplerin karşılanması hususundan gereğini rica ederim.

 

 Şaban ATLAS
Bakan a. Genel Müdür V.

 

Dağıtım:BAKANLIK BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Bitnami banner
Bitnami